Besqab vänder till vinst

Bostadsutvecklaren Besqab vände till vinst och ökade omsättningen i det andra kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol.
Nyproduktion, hyresrätter

Bostadsutvecklaren Besqab redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en vändning till vinst. Siffrorna är baserade på IFRS-metoden.

Omsättningen steg 123,6 procent till 445,8 miljoner kronor (199,4).

Rörelseresultatet blev 32,6 miljoner kronor (-10,1), med en rörelsemarginal på 7,3 procent.

Resultatet före skatt var 32,1 miljoner kronor (-10,8).

Resultatet efter skatt blev 32,7 miljoner kronor (-4,7).

Resultat per aktie hamnade på 2,12 kronor (1,84), vilket innebär en ökning med 15,2 procent mot föregående år.

Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 129 (105).

Antal sålda bostäder uppgick till 67 (356), varav 67 bostads-/äganderätter (103) och 0 hyresrätter (253).

”Det är fortsatt mycket osäkert hur det andra halvåret av 2020 kommer att se ut. Den framtida utvecklingen på bostadsmarknaden beror på hur virusspridningen utvecklas när Sverige och omvärlden börjar öppna upp och därmed indirekt hur samhällsekonomin utvecklas. Hittills har bostadsmarknaden visat sig vara förhållandevis motståndskraftig och det finns ett stort underliggande behov av bostäder på Besqabs marknader. Det återstår att se hur stor effekten av varsel och en ökad arbetslöshet blir”, säger vd Carola Lavén i rapporten.

Enligt segmentsredovisningen blev intäkterna 257,1 miljoner kronor (361,3) och rörelseresultatet till 11,3 miljoner kronor (24,0).

Besqab, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 445,8 199,4 123,6%
Rörelseresultat 32,6 -10,1
Rörelsemarginal 7,3%
Resultat före skatt 32,1 -10,8
Nettoresultat 32,7 -4,7
Resultat per aktie, kronor 2,12 1,84 15,2%