BIMobject minskar förlusten

BIMobject minskar både omsättningen och förlusten i det tredje kvartalet jämfört med året innan.
.
Omsättningen sjönk 6,1% till 33,6 miljoner kronor (35,8).

Rörelseresultatet blev -9,2 miljoner kronor (-25,2). Förbättringen beror på färre rörelsekostnader som är ett resultat av bolagets besparingsprogram från i våras.

Resultatet efter skatt blev -9,7 miljoner kronor (-22,8), och per aktie -0,08 kronor (-0,19).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -9,3 miljoner kronor (-33,3).

Ackumulerat antal användare i tusental ökade med 28% till cirka 2 127 (1 667).
Ackumulerat antal nedladdningar uppgick till 66,5 miljoner (44,5).

Antal varumärken uppgick till 1 965 (1 615).

”Även om vi tydligt levererat på användarmålet är det också klart att utvecklingen av covid-19 i Europa och USA gör att stämningsläget hos kunderna kommer vara svagt under det som är vårt viktigaste kvartal på året. Det kommer göra det mycket svårt att nå våra mål för tillväxt i ARR och brands. Å andra sidan befäster det samtidigt det långsiktiga värdet av plattformen, när i princip alla fysiska mässor nu är inställda”, säger VD Carl Silbersky.

Bimobject, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 33,6 35,8 -6,1%
Rörelseresultat -9,2 -25,2
Nettoresultat -9,7 -22,8
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,19
Kassaflöde från löpande verksamhet -9,3 -33,3