Bonava minskar omsättning men ökar rörelseresultat under andra kvartalet

Bostadsutvecklaren Bonava redovisar minskad omsättning men ökat resultat i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.
bonava
Omsättningen sjönk 4,5 % till 3 379 miljoner kronor (3 537).

Rörelseresultatet blev 140 miljoner kronor (56), med en rörelsemarginal på 4,1 % (1,6). Före jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 257 miljoner kronor (56).

Resultatet före skatt var 101 miljoner kronor (25).

Resultatet efter skatt blev 75 miljoner kronor (18), en ökning med 316,7 % mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,71 kronor (0,17), vilket innebär en ökning med 317,6 % mot föregående år.

Under kvartalet såldes 1 246 bostäder (975), till ett försäljningsvärde på 3 363 miljoner kronor (3010).

”Andra kvartalet visade att vi har tagit ett starkare grepp om affären. Även om osäkerhet råder kring den fortsatta pandemin är de underliggande drivkrafterna för bostadsmarknaden starka”, skriver bolagets vd Peter Wallin i rapporten.

Bonavas påverkan av stigande priser på byggmaterial och brist på insatsvaror har hittills haft en begränsad påverkan på bolagets projekt.

”Aktiviteten är hög i hela organisationen för att säkerställa överlämningar och starter enligt plan samtidigt som vi jobbar målmedvetet med att uppnå en mer effektiv och lönsam verksamhet”, fortsätter Wallin.

Bonava, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 3 379 3 537 -4,5%
Rörelseresultat 140 56 150,0%
Rörelsemarginal 4,1% 1,6%
Resultat före skatt 101 25 304,0%
Nettoresultat 75 18 316,7%
Resultat per aktie, kronor 0,71 0,17 317,6%