Bonava presenterar delmål för 2024

Bostadsutvecklaren Bonava presenterar inför sin kapitalmarknadsdag på tisdagen nya delmål för 2024 efter att tidigare under hösten också ha presenterat finansiella mål för 2026.
Bonavas VD Peter Wallin.
Peter Wallin. Foto: Bonava
Delmålen är att bolaget ska leverera ett resultat före skatt på 1,6 miljarder kronor 2024, vilket är en ökning på 60% jämfört med 2020, och att antalet sålda bostäder ska uppgå till 7 000, upp 26% jämfört med 2020.

Bonavas mål för 2026 avser ett resultat före skatt på 2,2 miljarder kronor och 8 000 sålda bostäder.

För att nå målet för sålda bostäder bedöms antalet startade enheter uppgå till cirka 6 000 för 2022 och drygt 7 000 för 2024, skriver Bonava.

Vid kapitalmarknadsdagen kommer Bonava också bland annat beskriva de tre strategiska fokusområden som gäller kring den uppdaterade strategin. Dessa innefattar investeringar i fler byggrätter, en ökad resurseffektivitet genom repetition och ständiga förbättringar i produktionen samt att bolaget ska ha ett tydligare kommersiellt fokus.

”Koncernen är underinvesterad idag, vilket medför ett behov av att investera i mer mark samt balansera och utöka portföljen med fler attraktiva byggrätter för att kunna nå tillväxtmålet. Totalt bedöms behovet att öka tillgångarna uppgå till mellan 15 och 18 miljarder kronor under perioden 2020 till 2026. Cirka 6 miljarder kronor avser förvärv av byggrätter och 9 till 12 miljarder kronor avser investeringar i nya bostadsprojekt. Ökningen planeras att finansieras genom icke utdelade vinstmedel genererade under perioden samt räntebärande skulder”, heter det.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.