Bonava rapporterar lägre intäkter och rörelseresultat

Bostadsutvecklaren Bonava redovisar lägre intäkter och rörelseresultat i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Resultatet före och efter skatt steg dock.
Joachim Hallengren. Foto: Bonava
Nettoomsättningen sjönk 12,5% till 2 958 miljoner kronor (3 380).

Rörelseresultatet blev 125 miljoner kronor (162), med en rörelsemarginal på 4,2% (4,8).

Resultatet före skatt var 99 miljoner kronor (36).

Resultatet efter skatt blev 72 miljoner kronor (27), en ökning med 166,7% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,68 kronor (0,25), vilket innebär en ökning med 172,0% mot föregående år.

Antalet sålda bostäder var 1 438 (1 488) och antalet startade bostäder var 1 243 (1 320) i tredje kvartalet. Antalet bostäder i pågående produktion var 8 962 (10 301) per den 30 september. Andelen sålda och reserverade bostäder i pågående produktion var 83% (76).

”Hårt arbete och ökad optimism på marknaden bidrog till en god försäljningsutveckling i kvartalet. Vi sålde och startade betydligt fler bostäder än i våras, och landade i nivå med fjolårets tredje kvartal. Rörelsemarginalen var något lägre än föregående år. Vi ser en underliggande förbättring, men har fortsatt en bit att vandra för att uppnå våra uppsatta finansiella mål”, kommenterar avgående VD Joachim Hallengren i delårsrapporten.

Bonava, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 958 3 380 -12,5%
Rörelseresultat 125 162 -22,8%
Rörelsemarginal 4,2% 4,8%
Resultat före skatt 99 36 175,0%
Nettoresultat 72 27 166,7%
Resultat per aktie, kronor 0,68 0,25 172,0%