Bravida överraskar positivt – nästan opåverkad av pandemin

Bravida gladde aktieägarna med högre vinst och omsättning än väntat. Orderstocken har ökat sedan förra avstämningen för tre månader sedan.
Bravida är erbjuder helhetslösningar inom installation och service för fastigheter.

Installationsjätten Bravidas omsättning och rörelseresultat kom in högre än väntat under det andra andra kvartalet. Jämfört med föregående år steg även vinsten.

Omsättningen steg 5,8 procent till 5 382 miljoner kronor (5 087). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 046.

Ebita-resultatet uppgick till 317 miljoner kronor (274), med en ebita-marginal på 5,9 procent (5,4).

Rörelseresultatet blev 317 miljoner kronor (274), väntat rörelseresultat var 263. Rörelsemarginalen var 5,9 procent (5,4).

Resultatet före skatt var 303 miljoner kronor (257), analytikerkonsensus 247.

Resultatet efter skatt blev 238 miljoner kronor (201), analytikerkonsensus 192.

Resultat per aktie hamnade på 1,17 kronor (0,99).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 728 miljoner kronor (131).

Orderstocken uppgick till 14 952 miljoner kronor (13 905).

Bravida uppger att installationsverksamheten i stort sett varit opåverkad av coronapandemin medan serviceomsättningen minskat.

”Produktionen inom installation har varit god och endast ett fåtal arbetsplatser har varit stängda på grund av pandemin. Serviceverksamheten har däremot påverkats negativt, eftersom vi i många fall inte haft tillträde till serviceobjekten på grund av försiktighetsåtgärder. I de flesta fall är de inställda serviceärendena endast framflyttade och kommer att genomföras vid ett senare tillfälle”, förklarar bolagets vd Mattias Johansson.

Framöver väntas en fortsatt stabil installationsverksamhet och en successiv normalisering inom serviceverksamheten.

Bravida, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 5 382 5 046 6,7% 5 087 5,8%
EBITA 317 274 15,7%
EBITA-marginal 5,9% 5,4%
Rörelseresultat 317 263 20,5% 274 15,7%
Rörelsemarginal 5,9% 5,2% 5,4%
Resultat före skatt 303 247 22,7% 257 17,9%
Nettoresultat 238 192 24,0% 201 18,4%
Resultat per aktie, kronor 1,17 0,99 18,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet 728 131 455,7%

Konsensusdata från Factset