Bubbelvarning på vaccinoptimismen enligt investeringschef

Investeringschefen Peter Boockvar på Bleakley Advisory Group utfärdar en bubbelvarning på den vaccinoptimismen som råder på finansmarknaden. Euforinivåerna är i linje med dotcom-bubblan, menar han på. Det rapporterar CNBC.
Bubbla
Han refererar till Citigroups Panic/Euphoria-modell som visar att marknaden befinner sig i ett euforiskt tillstånd.

Det innebär typiskt att marknaden är väldigt sårbar för en nedgång, vilket förändrade inflationsförväntningar kan utlösa. Om den amerikanska tioåringen skulle stiga över en procent kan det utgöra en katalysator för nedgång, menar han på.