Business Sweden ser skakig återhämtning i korten

Även om den globala ekonomin är på god väg att återhämta sig leder de stora skillnaderna i vaccinationsgraden till en dämpad asiatisk tillväxt, vilket spiller över i den globala ekonomin. Det skriver Business Sweden i sin rapport Globala Ekonomiska Utsikter.
Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden.
Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden. Foto: Business Sweden

Återhämtningen i den globala ekonomin är stark. Trots en fortsatt ökad smittspridning är BNP redan tillbaka på förkrisnivåer i många länder, skriver Business Sweden i rapporten. Dock är pandemin inte över och deltavarianter sprider sig i regioner med låg vaccinationsgrad.

”En hög efterfrågan i kombination med att pandemin fortfarande orsakar lokala nedstängningar av fabriker och hamnar i Asien har lett till en global brist på insatsvaror och förseningar i leveranser”, konstaterar chefsekonomen Lena Sellgren och fortsätter:

”Det finns en risk att brist på insatsvaror och container- och fraktproblem kvarstår under en längre tid med ihållande högre producentpriser. I ett sådant läge kommer det sannolikt att spilla över även på konsumentpriserna, vilket kan få centralbankerna att strama åt penningpolitiken tidigare än väntat.”

Global BNP väntas växa med 6% 2021 och 4,8% 2022 efter ett fall på 3,4% i fjol. Många länder är redan tillbaka på en förkrisnivå och under 2022 väntas i princip samtliga länder vara tillbaka på 2019 års BNP-nivå.

Men trots att BNP världen över väntas ha återgått till förkrisnivå nästa år påpekar Business Sweden att ekonomierna kanske aldrig kan återhämta den uteblivna tillväxten som gick förlorad under pandemin.

”Det mesta talar för att det är ett permanent tapp i världsekonomin motsvarande omkring 1% av global BNP enligt våra beräkningar”, säger Lena Sellgren.