C-Rad ökar omsättning och vinst

Medicinteknikbolaget C-Rad ökade både omsättningen och vinsten i det tredje kvartalet jämfört med fjolåret. Särskilt bra gick det för bolaget i Amerika under perioden.
C-Rad utvecklar och säljer positioneringsprodukter som används vid strålbehandling av cancer. Den underliggande tillväxten på marknaden är stark och spås växa 15-20% årligen de kommande åren enligt branschbedömare.
Omsättningen steg 20,2% till 63,2 miljoner kronor (52,6). I Amerika ökade försäljningen med 168% och även Europa uppvisade en fortsatt tillväxt vad gäller orderingång och intäkter, jämfört med fjolåret. Försäljningen inom APAC-regionen var stabil men orderingången minskade jämfört med vad som var ett starkt tredje kvartal i fjol.

”Trots ett proaktivt tillvägagångssätt för att säkra leveranskedjan påverkades C-RAD till del av försenade komponenter under kvartalet, vilket resulterade i leveransbegränsningar främst för HIT-produkterna som påverkade APAC-regionen negativt”, säger vd Tim Thurn.

Rörelseresultatet blev 8,8 miljoner kronor (5,4), med en rörelsemarginal på 13,9% (10,3).

Resultatet efter skatt blev 4,9 miljoner kronor (3,8), och per aktie 0,15 kronor (0,11).

Orderingången landade på 82,1 miljoner kronor (80,5).

C-Rad, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Orderingång 82,1 80,5 2,0%
Nettoomsättning 63,2 52,6 20,2%
Rörelseresultat 8,8 5,4 63,0%
Rörelsemarginal 13,9% 10,3%
Nettoresultat 4,9 3,8 28,9%
Resultat per aktie, kronor 0,15 0,11 36,4%