Cary Group klättrar i premiärhandeln på Nasdaq Stockholm

Bilglasbolaget Cary Group började i dag den 23 september att handlas på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktien handlas med kortnamnet CARY på segmentet Midcap.
Nasdaq Stockholm. Bilden är ett montage. Foto: Joakim Ståhl / SvD / TT
Erbjudandet att teckna aktier mötte ett mycket stort intresse och blev övertecknat flera gånger om. Teckningskursen var på förhand bestämd till 70 kronor per aktie.

Erbjudandet omfattade 65,53 miljoner aktier, varav 17,86 miljoner nyemitterade aktier och 47,67 miljoner befintliga aktier som erbjöds av bolagets huvudägare Cidron Legion, som kontrolleras av Nordic Capital VIII samt av bolagets näst största ägare, Rydgruppen Sverige, som kontrolleras av familjen Ryd samt ett antal andra aktieägare.

Det finns även en övertilldelningsoption på att sälja ytterligare 9,83 miljoner aktier. Utnyttjas
övertilldelningsoptionen till fullo kommer erbjudandet omfatta 75,36 miljoner aktier, vilket motsvarar 57,2% av kapitalet och rösterna i Cary Group efter erbjudandet.

Baserat på antagandet att övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo kommer det totala värdet av erbjudandet uppgå till 5 275 miljoner kronor.

Ankarinvesterare är AMF, Capital World Investors fonder, Öhman fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management och Swedbank Robur Fonder som förvärvar aktier för 3 150 miljoner kronor.

Aktien har hittills i dag handlats till 78,46 kronor som högst betalt och 77 kronor som lägst betalt. Klockan 09.10 var senast betalt 77,54 kronor, vilket är en uppgång på 10,8% jämfört med teckningskursen på 70 kronor per aktie. Aktier för 96 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 113,85 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 8,8 miljarder kronor räknat på senats betalt.