Catena ökade förvaltningsresultatet och vinsten – föreslår höjd utdelning

Fastighetsbolaget Catena redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. Vidare föreslår styrelsen att en höjd utdelning ska betalas ut för helåret.
Catenas VD Jörgen Eriksson. Foto: Catena
Hyresintäkterna uppgick till 326,4 miljoner kronor (297,8), en ökning med 9,6% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 250,7 miljoner kronor (220,9), en ökning med 13,5% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 176,1 miljoner kronor (148,8), en ökning med 18,3% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 905,6 miljoner kronor (461,0).

Resultatet efter skatt blev 722 miljoner kronor (372,0), en ökning med 94,1% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 19,15 kronor (9,87), vilket innebär en ökning med 94,0% mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 245,09 kronor (202,87).

I utdelning föreslås 7,5 kronor (6,50).

Catenas VD Jörgen Eriksson uppger att resultatet för helåret är rekordhögt och att coronapandemin inneburit utmaningar, men även affärsmöjligheter med ett ökat intresse i logistikfastigheter.

”Den positiva utvecklingen är ett resultat av fortsatt aktiv projektutveckling och effektiva processer. En stor andel av Catenas väl diversifierade kundbas har också gynnats av förändrade köpbeteenden och en accelererande e-handel. Ett mindre antal hyresgäster har påverkats negativt av Covid-19, framförallt underleverantörer till restaurang- och servicesektorn samt event- och aktivitetsverksamheter”, kommenterar Eriksson.

Catena, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Hyresintäkter 326,4 297,8 9,6%
Driftöverskott 250,7 220,9 13,5%
Förvaltningsresultat 176,1 148,8 18,3%
Resultat före skatt 905,6 461,0 96,4%
Nettoresultat 722 372,0 94,1%
Resultat per aktie, kronor 19,15 9,87 94,0%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 245,09 202,87
Utdelning per aktie, kronor 7,5 6,50 15,4%