CDON ökade förlusten under Q3

E-handelsbolaget CDON redovisar en minskad omsättning och ökad förlust under tredje kvartalet jämfört med året innan.
Foto: CDON
Försäljningsvolymen, GMV, uppgick till 549,0 miljoner kronor (525,5), en ökning med 4%.

För CDON Marketplace startade kvartalet bra men sedan blev det en inbromsning i slutet av juli. Därefter kom GMV-tillväxten att återhämta sig till 22% under september och efter utgången av perioden (1-18 oktober) har tillväxten överstigit 40%.

Omsättningen sjönk till 113,6 miljoner kronor (155,0). Försäljningen inom CDON Marketplace var ned 3% till 47,6 miljoner kronor (49,1), medan försäljningen inom CDON Retail minskade i samband med att processen med att reducera försäljningen av eget lager fortsatte enligt plan, skriver bolaget.

Ebitda-resultat blev -3,2 miljoner kronor (6,4).

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -8,0 miljoner kronor (0,9). Resultat per aktie hamnade på -1,30 kronor (5,83).

Cdon, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 113,6 155,0 -26,7%
EBITDA -3,2 6,4
EBITDA-marginal 4,1%
Rörelseresultat -8,0 0,9
Rörelsemarginal 0,6%
Resultat före skatt -8,0 0,6
Nettoresultat -8,0 0,6
Resultat per aktie, kronor -1,30 5,83