Chefen gick med 11 miljoner – kursen halverades

Karolinska Developments aktiekurs har fallit med 50 procent på två år. Ändå har vd plockat ut miljoner i bonus.

Börsbolaget Karolinska Developments förre vd avslutade sin anställning med närapå dubbel lön. Det framgår av den färska årsredovisningen. Aktien har backat under hela hans ledarskap.

Karolinska Development, läkemedelsinvesteringsföretaget  i Stockholm som sett aktiekursen falla från 40 kronorsnivån vid börsintroduktionen för i dagarna sju år sedan till drygt 5 kronor idag, bytte vd under fjolåret. Av den färska årsredovisningen för 2017 kan man utläsa vad han kostade företaget. Jim Van heusten började på vd-jobbet i mars 2015 och lämnade vd -rollen i bolaget i maj 2017 när han sade upp sig själv. Under de här tre åren fick han enligt årsredovisningarna ihop en ”total ersättning ” på 2,61 miljoner för de nio månader han jobbade under 2015, ytterligare 4,45 miljoner för helåret 2016 och slutligen 4,51 miljoner kronor för 2017.

Det betyder att hans sammantagna ersättning, lön, bonus och pensioner, per månad under det tredje året var dubbelt så hög som under hans första år. Affärsvärlden räknar här inledningsvis med att han under fjolåret i praktiken drog in mest pengar under de första fem månaderna, när han var vd. Men han var alltså anställd till och med 18 oktober, alltså 9,5 månader. Räknat på den längre tidsperioden var totalersättningen under fjolåret 63 procent högre per månad än vad han fick i lönekuvertet två år tidigare.

Aktieägarna har under samma tid inte haft en lika god utdelning. Kursen har fallit från 11,50 kronor 1 april 2015 till 5,50 kronor i slutet av maj 2017. Nedgången är därmed 52 procent.

Ordförande i bolaget är Hans Wigzell, en av de personer som startade Karolinska Development för cirka 10 år sedan. Affärsvärlden har varit i kontakt med Wigzell som överlåter åt finanschefen  Fredrik Järrsten att svara på Affärsvärldens frågor:

Enligt Järrsten har ersättningen till vd visserligen ökat, men i mindre omfattning än vad Affärsvärlden anger. Järrsten anger utgifterna till 2,61 miljoner kronor, 3,75 miljoner samt, för 2017,  3,93 miljoner kronor.  

Månadsersättningen under 2017 är därmed, enligt Järrstens räknemetod,  35 procent högre än vd:s månadsersättning från 2015.

– Beträffande ersättningen för 2017 ska man också konstatera att den största delen är en rörlig ersättning vilket kommer sig av att KD uppvisade ett framgångsrikt år. KD redovisade en ökning av portföljvärdet med 300 miljoner kronor, genomförde 2 kassaflödesgenerande avyttringar, visade ett nettoresultat på 180 miljoner kronor och en ökning av soliditeten med 33 procent. Detta är ett resultat av det omstruktureringsarbete som genomförts under den period som Jim var VD, skriver vd i mailet till Affärsvärlden.

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.