Coors omsättning högre än väntat

Fastighetsservicebolaget Coor redovisar högre omsättning och föreslår högre utdelning än väntat i fjärde kvartalet.
Vd AnnaCarin Grandin. Foto: Coor
Omsättningen sjönk 8,9% till 2 489 miljoner kronor (2 732). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 422.

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 153 miljoner kronor (152), väntat 140.

Rörelseresultatet blev 82 miljoner kronor (74). Rörelsemarginalen var 3,3% (2,7).

Resultatet efter skatt blev 49 miljoner kronor (42), analytikerkonsensus 48.

Resultat per aktie hamnade på 0,5 kronor (0,4).

I utdelning föreslås 4,40 kronor (0), väntat 3,00.

Under fjärde kvartalet upplevde Coor en ökad efterfrågan inom lokalvård, medan efterfrågan inom rörliga kontraktsvolymer minskade.

Coors VD AnnaCarin Grandin ser goda utsikter för tillväxt, lönsamhet och kassaflöde framöver.

”I januari meddelades att Coor tappar delar av IFMkontraktet med Equinor. Trots det ser vi med tillförsikt framåt. Det pågår många positiva dialoger med såväl befintliga som potentiella kunder, som behöver nya lösningar för att effektivisera, ställa om och utveckla sina verksamheter. Vår uppfattning är att utsikterna för tillväxt, lönsamhet och kassaflöde i linje med våra målsättningar över tid är goda”, uppger Grandin.

Coor, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 489 2 422 2,8% 2 732 -8,9%
EBITA, justerat 153 140 9,3% 152 0,7%
Rörelseresultat 82 74 10,8%
Rörelsemarginal 3,3% 2,7%
Resultat före skatt 57
Nettoresultat 49 48 2,1% 42 16,7%
Resultat per aktie, kronor 0,5 0,4 25,0%
Utdelning per aktie, kronor 4,40 3,00 46,7% 0

Konsensusdata från Factset