Danske Bank: Detta kan hämma återhämtningen

Maria Landeborn ser i sitt veckobrev flera orosmoment som kan komma att fördröja återhämtningen.
Danske Banks Maria Landeborn. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

I veckobrevet tar Danske Banks sparekonom Maria Landeborn upp flera mörka moln som kan vara ett hinder för en fortsatt stark återhämtning i närtid. Bland annat skriver hon om hur den amerikanska kongressen misslyckats att enas om ett stimulanspaket. Trots att diskussionerna stimulanspaketet fortsätter, väntar sig Danske Bank att de förblir resultatlösa till efter valet.

”Ju längre det dröjer, desto större är risken att återhämtningen påverkas negativt eftersom osäkerheten kan göra att konsumenterna håller hårdare i plånboken”, skriver hon.

Utöver att pandemin tilltar i styrka i Europa, där flera europeiska länder har infört hårdare restriktioner för att stoppa spridningen, har även coronaviruset tagit ny fart i USA. Trots att landsomfattande restriktioner kanske inte är i korten kommer regionala restriktioner löpande att behöva införas, vilket kan räcka för att göra att återhämtningen tar längre tid, skriver hon.

Dessutom syntes två bakslag inom vaccinforskningen då Eli Lilly och Johnson & Johnson fått pausa sin fas 3-studier samtidigt som brexit fortsätter vara ett europeiskt orosmoment.

En motvikt till detta är den nuvarande rapportsäsongen, som börjat bra både för svensk och amerikansk del. I USA har 10% av S&P 500-bolagen rapporterat. Nio av tio bolag har rapporterat en högre vinst än väntat, och åtta av tio en högre omsättning än väntat. Dessutom lämnar allt fler bolag också prognoser igen, även om vissa bara uttalar sig om nästa kvartal.

”Minskad osäkerhet är allt annat lika positivt för börsen, och det kan ge ytterligare stöd åt marknaden framöver. Blickar vi in i 2021 är förväntningarna enligt vår mening orealistiskt högt ställda, och de kommer att behöva justeras ner så småningom”, skriver hon.

Danske Bank behåller en undervikt i europeiska aktier och en övervikt i amerikanska aktier.  Dessutom behålls en övervikt i den globala banksektorn, där det är möjligt med fortsatta positiva överraskningar.