Danske Bank varnar för ny börsoro framöver

Det minskade flödet av likviditet tillsammans med svagare makrodata och förhöjd inflation kan orsaka oro på börsen igen framöver, skriver Danske Banks seniora strateg och sparekonom Maria Landeborn
Danske Banks Maria Landeborn, börsoro
Maria Landeborn. Foto: Danske Bank

I det nya veckobrevet skriver Maria Landeborn att Danske Bank behåller en liten övervikt i aktier jämfört med obligationer. Detta då man tror att börsen kommer stå högre inom 6-12 månader. Dock bedömer banken att ny börsoro kan stunda. Detta på grund av det minskade flödet av likviditet kombinerat med svagare makrodata och förhöjd inflation.

Den stigande inflationen gör att flera centralbanker nu väntas börja ta penningpolitiken i en stramare riktning. Samtidigt bromsar tillväxten in och preliminära PMI under oktober pekade på att tillväxttakten i Europa nu är den lägsta på sex månader.

Max Matthiessen: Marknaderna kan vara överköpta – men rapporterna avgör

Landeborn skriver även att 82% av de amerikanska storbolag som släppt sina rapporter har slagit förväntningarna. Det är långt fler än under ett normalt kvartal. I Europa har dock samtidigt andelen bolag som slagit förväntningarna hittills under rapportsäsongen kommit in på den lägsta nivån sedan återhämtningen efter pandemin startade. Vinsttillväxten väntas också bli lägre kommande kvartal, samtidigt som marginalerna kan också hamna under press.

”Vinsttillväxten är en viktig drivkraft för börserna. I och med att vinsttillväxten väntas bli lägre framöver, och bolagen inte längre slår prognoserna med samma marginal, så väntas inte rapportsäsongerna ge lika mycket stöd åt börs och sentiment framöver”, skriver Maria Landeborn.