Danske: Inte läge att ta stora risker – drar ner aktieallokeringen

I sin senaste House View skriver Danske Bank att de ändrar sin rekommendation för fördelningen mellan aktier och obligationer. Detta då varken bolagsvinsterna eller börsen kan fortsätta uppåt i samma takt som under det gångna året.
Danske Banks Maria Landeborn, börsoro
Maria Landeborn. Foto: Danske Bank

Börsen har gått starkt under hösten, med nya kursrekord. Danske Banks seniora strateg Maria Landeborn skriver i bankens nya House View att detta dels beror på starka kvartalsrapporter som överträffat marknadens förväntningar och dels en stark tillväxt i den globala ekonomin.

Dock menar hon att börsen inte kommer kunna fortsätta upp på samma sätt under 2022. Danske har länge rekommenderat en övervikt i aktier. Med en lägre potential på marknaden och flera risker på horisonten ändrar nu banken rekommendationen till en neutral vikt i aktier.

Avkastningsförväntningarna på globala aktier ligger i spannet 0-5% för de kommande tolv månaderna.

”Blickar vi in i 2022 står det klart att bolagsvinsterna inte kan fortsätta stiga i samma takt som de gjort det senaste året. Därmed väntar vi oss inte heller att börsen kommer att fortsätta rusa uppåt”, skriver hon.

Bland riskerna syns bland annat ökad smittspridning, hög inflation och svagare tillväxt i Kina.

Danske hade räknat med att utrullningen av vaccin skulle göra att efterfrågan på varor och tjänster skulle normaliseras snabbare. Hittills har det dock bara skett i mindre utsträckning. I och med vintern och den förmodade ökade smittspridningen kommer övergången från konsumtion av varor till tjänster sannolikt dröja ytterligare 1-2 kvartal, och inflationstrycket därmed bestå ett tag till, skriver Maria Landeborn.

”Ur både ett ekonomiskt och börsmässigt perspektiv är det viktigt att inflationen återgår till mer normala nivåer, annars ökar risken att centralbankerna måste strama åt snabbare och höja räntorna mer aggressivt än vad ekonomin tål. Det kan i så fall innebära en betydande motvind för aktiemarknaden”, skriver hon.

Danske föredrar den amerikanska marknaden

Banken menar fortsatt att amerikanska aktier är attraktiva. Tillväxtprognoserna är starkare än för de flesta andra regioner och den amerikanska ekonomin överraskar positivt, tvärt emot andra regioner. Dollarn väntas även stärkas mot euron, vilket ger en positiv valutaeffekt på investeringar i amerikanska aktier.

Max Matthiessen: Säljsignalen som marknaderna väntat på

Vad gäller europeiska aktier kan pandemin komma att leda till fler restriktioner. Dessutom är Europa starkt beroende av gas från bland annat Ryssland, vilket är en risk. En lägre tillväxt i Kina kan också spilla över på europeiska företag och banken sänker Europa från övervikt till neutral.

Samtidigt lyfts tillväxtmarknader från undervikt till neutral.

”Efter en svag utveckling under året är värderingarna attraktiva, och den senaste tiden har det kommit tecken på att Kina nu är på väg att agera för att hantera krisen i fastighetssektorn. Tillväxten i Kina är dock en riskfaktor”, skriver Maria Landeborn.

Vidare behåller banken den nuvarande sektorallokeringen. Därmed bibehålls fortsatt en övervikt i kommunikationstjänster och finans, där banken ser den högsta avkastningspotentialen. För dagligvaror och material behåller banken en undervikt.

Nordea: Övervikta aktier – börsen kan i bästa fall stiga 30% nästa år

”Vi anser att den bästa strategin för närvarande är att ha en bra balans mellan mer defensiva sektorer, samt sektorer med strukturell respektive cyklisk tillväxt”, skriver Maria Landeborn.