Duni rapporterar högre operativt resultat i Q3

Konsumentproduktbolaget Duni redovisar en högre omsättning och operativt resultat i det tredje kvartalet jämfört med året innan.
Duni
Omsättningen steg till 1 453 miljoner kronor (1 251). Organisk tillväxt var 17,4%. Försäljningen påverkades positivt av restriktionslättnaderna i Europa.

”Dock har vissa marknader, däribland exempelvis Tyskland, krav på vaccinpass vid restaurangbesök. Utanför Europa är bilden inte lika entydig. Såväl lättnader som nya restriktioner har införts under kvartalet, där bland annat Australien påverkats”, säger VD Robert Dackeskog.

Rörelseresultatet blev 135 miljoner kronor (82), med en rörelsemarginal på 9,3% (6,6).

Operativt resultat utföll på 151 miljoner kronor (110), med en operativ rörelsemarginal på 10,4% (8,8).

Resultatet före skatt var 128 miljoner kronor (69).

Resultatet efter skatt blev 102 miljoner kronor (48), och per aktie 2,16 kronor (1,02).

”Vi planerar nu för en mer normaliserad tillvaro och efterfrågan. Dock medför de accelererande kostnadsökningarna inom nästan alla råmaterialskomponenter både kort- och långsiktiga utmaningar för branschen, där kostnadskompensation samt ökad effektivitet är viktiga åtgärder”, säger Robert Dackeskog.

Enligt bolaget kommer det bli utmanande att kompensera för de ökade kostnaderna trots aviserade prisökningar.

Duni, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 1 453 1 251 16,1%
Rörelseresultat 135 82 64,6%
Rörelsemarginal 9,3% 6,6%
Rörelseresultat, justerat 151 110 37,3%
Rörelsemarginal, justerad 10,4% 8,8%
Resultat före skatt 128 69 85,5%
Nettoresultat 102 48 112,5%
Resultat per aktie, kronor 2,16 1,02 111,8%