EIA höjer prisprisprognoser för WTI och Brent

Oljeorganisationen EIA har höjt prisprognoserna för WTI och Brent för 2021, priserna bedöms också fortsätta upp något under 2022. Prognoserna för den globala efterfrågan på olja under 2021 har dragits ned något. Under 2022 spås efterfrågan på olja öka jämfört 2021.
Foto: Hasan Jamali
Det framgår av den senaste månadsrapporten från EIA.

EIA spår en nedgång i efterfrågan med 9,0 miljoner fat olja per dag i år jämfört med föregående år. Efterfrågan spås landa på 92,21 miljoner fat olja per dag vilket är en sänkning från 92,38 som spåddes i december. I procent räknat är revideringen -0,2%.

Prognosen för 2021 har sänkts med 0,4% till 97,77 miljoner fat från 98,16 miljoner om dagen. Det motsvarar en ökning med cirka 5,6 miljoner fat per dag jämfört med 2020. För 2022 spås en efterfrågan på 101,08 miljoner fat, vilket innebär en ökning med 3,3 miljoner fat jämfört med 2021.

Det genomsnittliga priset på WTI för 2020 har höjts 0,6% till 38,62 dollar per fat, jämfört med decemberprognosen som var 38,96. För 2021 har prognosen höjts med 8,6% till 49,70 dollar per fat från 45,78. För 2022 spås ett pris på 49,81 dollar.

För Brent har spotprognosen ökats med 0,6% till 41,69 dollar per fat (41,43) för 2020 och höjts med 10,1% till 52,70 dollar nästa år (48,53). För 2022 spås ett pris på 53,44 dollar.

EIA spår vidare att amerikanska oljeproduktionen kommer att uppgå till 11,29 miljoner fat olja om dagen 2020 och minska till 11,10 miljoner nästa år. De tidigare prognoserna var 11,34 respektive 11,10. För 2022 spås en produktion på 11,49 miljoner fat om dagen.