Elanders rapporterar ökad omsättning och vinst

Tjänstebolaget Elanders redovisar en högre omsättning och vinst under första kvartalet jämfört med fjolårsperioden.
Elanders VD Magnus Nilsson
Elanders VD Magnus Nilsson.
Omsättningen steg 6,3% till 2 734 miljoner kronor (2 572).

Ebitda-resultat blev 341 miljoner kronor (297), med en ebitda-marginal på 12,5% (11,5).

Ebita-resultat blev 142 miljoner kronor (81), med en ebita-marginal på 5,2% (3,1).

Rörelseresultatet blev 129 miljoner kronor (67), med en rörelsemarginal på 4,7% (2,6).

Resultatet före skatt var 104 miljoner kronor (28).

Resultatet efter skatt blev 69 miljoner kronor (15), och per aktie 1,91 kronor (0,43).

Bolaget skriver att det har skett en tydlig förbättring inom Supply Chain Solutions och att strukturåtgärderna från 2019 har gett en tydlig effekt, både vad gäller bättre resultat men också bättre marginal.

”Efterfrågan för affärsområdet var god under kvartalet, även om vissa kunder inom Automotive, Electronics och Industrial flaggade för och hade vissa störningar på grund av bristen på halvledare”, säger VD Magnus Nilsson.

Inom affärsområde Fashion & Lifestyle blev den lägre efterfrågan inom detaljhandel kompenserad med en ökad e-handelsförsäljning.

Vidare hade Print & Packaging Solutions ett stabilt kvartal där arbetet med att optimera produktionsapparaten fortsätter.

”Den uppsättning vi har haft under många år med lågkostnadsproduktion av större volymer i Östeuropa är fortfarande ett vinnande koncept”, säger Magnus Nilsson.

Elanders lämnar ingen prognos för 2021.

Elanders, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 2 734 2 572 6,3%
EBITDA 341 297 14,8%
EBITDA-marginal 12,5% 11,5%
EBITA 142 81 75,3%
EBITA-marginal 5,2% 3,1%
Rörelseresultat 129 67 92,5%
Rörelsemarginal 4,7% 2,6%
Resultat före skatt 104 28 271,4%
Nettoresultat 69 15 360,0%
Resultat per aktie, kronor 1,91 0,43 344,2%