Embracer över förväntan

Gamingbolaget Embracer redovisar en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Bolaget rapporterar kraftigt ökad vinst.
.
Omsättningen steg 81,1 procent till 2 068,7 miljoner kronor (1 142,0). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 677.

Ebitda-resultat blev 965,2 miljoner kronor (389,5), med en ebitda-marginal på 46,7 procent (34,1).

Operativt rörelseresultat var 711,8 miljoner kronor (204) motsvarande en operativ marginal på 34 procent (18).

Rörelseresultatet blev 219,2 miljoner kronor (81,2). Rörelsemarginalen var 10,6 procent (7,1).

Resultatet efter skatt blev 90,6 miljoner kronor (52,8). Factset analytikerkonsensus låg på 7 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 0,26 kronor (0,17). Justerat resultat per aktie blev 1,51 kronor (0,51).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 732,3 miljoner kronor (441,3).

”Koncernen hade ännu ett stabilt kvartal med ökad försäljning och lönsamhet vilket överträffade ledningens förväntningar. Tillväxten har drivits av stark efterfrågan under den globala covid-19-pandemin och nya releaser som mottagits väl”, säger vd Lars Wingefors.

Han fortsätter:

”Vi fortsätter att investera för långsiktig organisk tillväxt. Kvartalets investeringar i utveckling av nya spel nådde de högsta nivåerna någonsin uppgående till 457 miljoner kronor och 125 pågående utvecklingsprojekt, varav 73 ännu inte har utannonserats. Vi förväntar oss att de ökade investeringar ska bära frukt de kommande åren och vi upprepar det förväntade värdet på färdigställda spel under räkenskapsåret 2020/21 till 1 200-1 400 miljoner kronor”.

Embracer, Mkr Q1-2020/2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 2 068,7 1 677 23,4% 1 142,0 81,1%
EBITDA 965,2 389,5 147,8%
EBITDA-marginal 46,7% 34,1%
Rörelseresultat 219,2 81,2 170,0%
Rörelsemarginal 10,6% 7,1%
Nettoresultat 90,6 7 1 194,3% 52,8 71,6%
Resultat per aktie, kronor 0,26 0,17 52,9%
Resultat per aktie, justerat 1,51 0,51 196,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet 732,3 441,3 65,9%

Konsensusdata från Factset