Embracer över förväntan

Gamingbolagets ebitda-resultat ökade i det andra kvartalet tack vare en högre bruttomarginal vilken i sin tur ökade på grund av en rad olika mixfaktorer.

Bruttomarginalen för Embracer, som förut hette THQ Nordic, ökade från 30 till 50 procent i det andra kvartalet vilket “främst förklaras av den gynnsamma förändringen i försäljningsmix från Partner Publishing/Film till Games, och inom Games från fysisk till digital försäljning och från förlagstitlar till ägda titlar”, skriver bolaget.

Omsättningen för affärsområde Games ökade med 117 procent till 816 miljoner kronor samtidigt som omsättningen för Partner Publishing/Film minskade 51 procent till 444 miljoner.

Andelen digital försäljning inom Games ökade till 74 procent under det tredje kvartalet (52).

Rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) blev 418 miljoner kronor. Enligt Bloomberg News samanställning av sex analytikers estimat väntades ett ebitda-resultat på 338 miljoner.

Embracers rapporterade rörelseresultatet, ebit, minskade till 76,4 miljoner kronor under kvartalet (90,8), enligt bolaget främst till följd av högre förvärvsrelaterade avskrivningar. Avskrivningarna på denna punkt steg till 164 miljoner kronor (12,6).

Analytiker hade väntat sig ett ebit-resultat om 169 miljoner kronor, enligt Bloombergs sammanställning.

Det bolaget benämner som operativ ebit ökade med 133 procent till 241 miljoner kronor.

Det rapporterade nettoresultatet för kvartalet var 65 miljoner kronor, samma nivå som motsvarande period 2018.

Nettoomsättningen uppgick till 1.260 miljoner kronor, mot väntade 1.082 miljoner.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 285 miljoner kronor, jämfört med -740 miljoner motsvarande period året innan.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.