Embracer vill genomföra aktiesplit 2:1

Aktieägarna i gamingbolaget Embracer kallas till årsstämma torsdagen den 16 september i Karlstad. Det finns möjligheten att förhandsrösta samt delta via videolänk
Lars Wingefors i sitt eget rum på Embracers huvudkontor i Karlstad. Foto: Tobias Ohls

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna David Gardner, Ulf Hjalmarsson, Jacob Jonmyren, Matthew Karch, Erik Stenberg, Kicki Wallje-Lund och Lars Wingefors. Vidare föreslås att Kicki Wallje-Lund omväljs som styrelseordförande.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 1 miljard och högst 4 miljarder aktier. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en aktiesplit med villkoret 2:1, innebärande att en befintlig aktie delas upp i två aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10%.