Essity sålde mindre än väntat – vinsten steg

Essity minskade omsättningen och ökade vinsten i det senaste kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol.

Hygienbolaget Essity redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst.

Omsättningen sjönk 11,4 procent till 28 407 miljoner kronor (32 068). Den organiska tillväxten var -9,3 procent. Enligt Factset analytikersammanställning låg förväntningarna på 29,9 miljarder i omsättning.

Justerat ebita-resultat blev 3 782 miljoner kronor (3 732).

Rörelseresultatet blev 3 635 miljoner kronor (3 217), med en rörelsemarginal på 12,8 procent (10,0).

Justerat rörelseresultat utföll på 3 574 miljoner kronor (3 539), med en justerad rörelsemarginal på 12,6 procent (11,0).

Resultatet före skatt var 3 352 miljoner kronor (2 873).

Resultatet efter skatt blev 2 508 miljoner kronor (2 501), en ökning med 0,3 procent mot föregående år. Väntat enligt Factset var 2 476 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 2,97 kronor (3,24), vilket innebär en minskning med 8,3 procent mot föregående år.

“Försäljningen har påverkats negativt av covid-19 pandemin och relaterade nedstängningar samt lagerjusteringar efter hamstringen bland konsumenter och distributörer under mars 2020. Nedstängningarna har främst lett till tillfälligt minskad efterfrågan inom Professional Hygiene och Medical Solutions. Inom Professional Hygiene är det en följd av nedstängningarnas negativa påverkan främst inom kundsegmenten hotell, restaurang, catering, kommersiella fastigheter samt skolor och universitet. Samtidigt har Professional Hygiene ökat försäljningen av behållare som en följd av ökat hygienfokus. Inom produktkategorierna Incontinence Products, Feminine Care och Baby Care har efterfrågan tillfälligt påverkats negativt av nedstängningar då förbrukningen minskat något när konsumenter vistats mer hemma”, skriver bolaget i rapporten.

Essitys onlineförsäljning steg.

“Essity har tagit marknadsandelar på flertalet marknader genom hög leveranssäkerhet, framgångsrika produktlanseringar samt ökad aktivitet och stärkt närvaro i de digitala försäljningskanalerna. Koncernens onlineförsäljning ökade med cirka 3,5 procentenheter som andel av nettoomsättningen och uppgick till cirka 14 procent.”

Den justerade bruttomarginalen för det andra kvartalet 2020 ökade med 3,2 procentenheter jämfört med samma period föregående år och uppgick till 32,2 procent. Bruttomarginalen påverkades positivt av bättre mix, lägre råvaru- och energikostnader samt kostnadsbesparingar.

“På sikt kan covid-19 pandemin leda till en ökad efterfrågan på bolagets ledande hygien- och hälsoprodukter till följd av en ökad medvetenhet om vikten av hygien och hälsa. Essity vidareutvecklar bolagets erbjudanden för att öka hygienstandarden i världen”, skriver bolaget.

 

Essity, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 28 407 32 068 -11,4%
EBITA, justerat 3 782 3 732 1,3%
Rörelseresultat 3 635 3 217 13,0%
Rörelsemarginal 12,8% 10,0%
Rörelseresultat, justerat 3 574 3 539 1,0%
Rörelsemarginal, justerad 12,6% 11,0%
Resultat före skatt 3 352 2 873 16,7%
Nettoresultat 2 508 2 501 0,3%
Resultat per aktie, kronor 2,97 3,24 -8,3%
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här