Evolutions erbjudande till Netent har accepterats till cirka 94%

Evolutions erbjudande till aktieägarna i Nent Group har accepterats av ägare med ett sammanlagt innehav om cirka 94% av aktierna i Netent. Det framgår av ett pressmeddelande.
.

Den 24 juni 2020 offentliggjorde Evolution ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Netent att överlåta samtliga sina aktier till Evolution i utbyte mot 0,1306 Evolution-aktier för varje aktie i Netent.

Den slutgiltiga sammanräkningen av antalet aktier som har lämnats in i erbjudandet pågår fortfarande.