Fallet i tjänstekonjunkturen avtar

Sveriges inköpschefsindex för tjänsteindustrin ökade i maj.
Foto: Gorm Kallestad

Tjänsteindexet förbättrades under maj till 40,9 från föregående månads utfall som var 39,0.

“Sannolikt har vi nu sett den största nedgången i PMI-tjänster. Men ännu finns det inga entydiga tecken på en snar återhämtning i tjänstekonjunkturen vilket inte minst tjänsteföretagens affärsplaner ger antydan om”, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Delindex för tjänsteföretagens affärsplaner noterades till 38,5 i maj. Indexet är därmed kvar på historiskt låga nivåer och innebär att en övervikt av tjänsteföretagen räknar med en minskad affärsvolym.

Sveriges sammanvägda inköpschefsindex ökade i maj. Det sammanvägda indexet förbättrades under maj till 41,9. Föregående månads utfall var 38,3.

“Utsikterna för svenskt näringsliv för de närmaste månaderna ser dock fortsatt utmanande ut inte minst med hänsyn till de låga produktions och affärsplaner som tillverknings- och tjänsteföretagen har för det närmaste halvåret”, säger Jörgen Kennemar.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Sverige maj, 2020 april, 2020
Inköpschefsindex för tjänstesektorn 40,9 39,0
Inköpschefsindex sammanvägt 41,9 38,3
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här