Återhämtning inom tjänstesektorn

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn steg i april.
Tjänstesektorn.
Foto: Gorm Kallestad

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn steg till 65,6 i april från 61,9 i mars. En siffra över 50 indikerar expansion.

”Bilden av en starkare tjänstekonjunktur har får ett allt större fäste under våren och som även lett till ett ökat nyanställningsbehov, vilket är positiva nyheter för svensk arbetsmarknad”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Samtliga delindex steg och affärsvolym och leveranstider svarade för de största ökningarna. Samtidigt fortsatte index för tjänsteföretagens affärsvolymplaner att stiga och nådde en ny rekordnivå  på 74,6.

”Detta är mycket glädjande siffror. Ett bra tecken för framtiden är att orderingången utvecklas ännu bättre än produktionen vilket tyder på att uppgången kommer att hålla i sig framöver”, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Pristrycket i privata tjänstesektorn ökade till 70,8 i april, en ny rekordnivå i indexets historia.

Sveriges sammanvägda inköpschefsindex ökade till 66,6 från 62,7 i mars, drivet av tjänstesektorn.

”Fyra månader i rad där indexet är över 60-nivån har inte hänt sedan 2010 och stärker bilden av en starkare konjunktur i svenskt näringsliv”, säger Jörgen Kennemar.