Fler amorterar på bolån

Hushållen är bättre rustade och fler amorterar på sina bolån än för ett år sen, uppger Finansinspektionen angående sin årliga bolåneundersökning vars utfall presenteras på tisdagen.

Samtidigt väljer många hushåll med relativt höga belåningsgrader att inte amortera, vilket bekräftar behovet av ett amorteringskrav, resonerar myndigheten.

”Trenden att allt fler hushåll väljer att amortera håller i sig. Knappt 4 av 10 nya låntagare amorterade 2011. Förra året hade siffran ökat till 7 av 10. Under samma period har amorteringarna också vuxit i storlek från 2 till cirka 3,5 procent av hushållens inkomster”, uppger Finansinspektionen.

Precis som i tidigare undersökningar ser FI att hushållens vilja att amortera sjunker ju lägre belåningsgraderna blir. Hela 9 av 10 låntagare med belåningsgrader över 70 procent amorterade förra året, framhåller FI. Däremot amorterade bara 4 av 10 hushåll med belåningsgrader mellan 50 och 70 procent, vilket bekräftar behovet av ett amorteringskrav, anser myndigheten.

Trots att priserna på bostäder fortsatte att öka under 2014 växer inte hushållens skulder, vare sig i relation till bostädernas värde eller hushållens inkomster, noterar FI.

Den genomsnittliga belåningsgraden var precis som året innan 67 procent och den genomsnittliga skuldkvoten ligger kvar på 366 procent. Färre än 1 av 10 hushåll tar blancolån, och blancolånen står för mindre än 1 procent av de nya lånen.

”Årets stresstester visar också att hushållen är bättre rustade för sämre tider i dag än för ett år sedan. Fler hushåll klarar av högre ränta och inkomstbortfall än 2013. Motståndskraften har överlag förbättrats avsevärt jämfört med förra årets stresstest”, skriver Finansinspektionen.

Detta var den femte bolåneundersökningen från Finansinspektionen.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.