“För lågt värderad skolkoncern”

Fondförvaltaren Erik Bertilsson på Lancelot går igenom två hjälmbolag, två skolkoncerner och två bolag som vinner på antibiotikaresistenstrenden.

Finns det något särskilt område du tittar på nu?

– Inom hälsovårdssektorn finns ett område som får för lite uppmärksamhet: antibiotikaresistens. Det är på sikt en lika stor utmaning som klimatförändringarna. Redan nu är det den tredje vanligaste dödsorsaken i utvecklade länder och WHO räknar med att redan år 2050 så riskerar tio miljoner människor att dö på grund av antibiotikaresistens. Utifrån det har fonden investerat i två bolag vars produkter minskar risken för vårdrelaterade infektioner: Bactiguard samt Bonesupport.

Om vi börjar med Bactiguard så vänder de sig framförallt mot sjukhusen?

– Ja, de har en ytbeläggning med en kombination av ädelmetaller som kan appliceras på en mängd olika material, vilken gör att bakterier har svårt att få fäste, vilket minskar infektionsrisken rejält. Teknologin har använts i katetrar sen 1990-talet och det intressanta är att Bactiguards affärsmodell till stor del är licensbaserad. De licensierade exempelvis nyligen ut sin teknologi till ett av världens största medicinteknikbolag, Zimmer Biomet. Förutom att det blir en bra intäktskälla med hög marginal innebär det även en validering av teknologin. I förlängningen finns en ännu större marknad än de 100–300 miljoner kronor årligen som vi räknar med att licensavtalet kommer att ge. De kan också licensiera sin teknologi till andra typer av implantat, som knän, höftleder och tandimplantat. I USA finns starka incitament för sjukhusen att få ned infektionsrisken, eftersom de får stå för notan om något händer.

Och medicinteknikbolaget Bonesupport har utvecklat ett preparat som påminner lite om keramik eller?

– Ja, i grunden för bolaget finns Cerament, en produkt som fungerar ungefär som cement och som används för att fylla hålrum i ben. Hål kan uppstå exempelvis i samband med olyckor eller efter cancerkirurgi, när benet inte kommer att läka som tidigare. Normalt sett behövs det två operationer, där man först tar ben från patientens höft. Det leder ofta till mycket stor smärta i höften, vilket kräver en extra operation jämfört med att använda Cerament direkt. Cerament finns även i en variant med antibiotika som strömmar ut lokalt i kroppen där behovet finns och som därmed minskar onödig användning av antibiotika. Antibiotikaprodukten är helt unik på marknaden, den är godkänd inom EU och bör kunna lanseras i USA 2022. Det är mycket hög sannolikhet för att det amerikanska läkemedelsverket godkänner den och stora möjligheter att de amerikanska sjukhusen då börjar använda produkten. Bonesupports försäljning kommer växa över 60 procent i år och vår bedömning är att de kan växa kring 50 procent under lång tid framöver.

Om man ska ge sig in och investera i medicinteknik, vad tycker du man ska tänka på vad gäller studier?

– Man får titta på vad det är för typ av studie, men ofta inom medicinteknik kan man hitta kliniska studier med lägre risk än för läkemedel. Generellt är medicinteknikbolag lite mer förutsägbara än läkemedelsbolag.

Och apropå att laga någonting trasigt: vad är det som du tycker om med hjälmteknologibolaget Mips?

– En vanlig hjälm skyddar bara mot raka fall medan Mips teknologi motverkar även de rotationer som kan ge skador på hjärnan. Affärsmodellen är väldigt stark: bolaget binder lite kapital, har höga marginaler och de adresserar så pass många tillverkare att de inte blir beroende av en enskild kund. Deras försäljning har bra potential att växa med höga tillväxttal framöver. Deras egna mål fram till 2025 är på 27 procents organisk tillväxt per år, med en marginal på över 40 procent. Utöver att de har en intressant produkt så är de, med ett p/e tal på 30, lågt värderade jämfört med i princip alla andra tillväxtbolag.

Och kan man jämföra Mips med börskollegan Hövding?

– Nej, jag tycker inte man bör jämföra dem. Mips licensierar ut sin teknologi till hjälmtillverkare medan Hövding är ett produktbolag. Mips har ett bredare användningsområde än Hövding, som nog framförallt riktar sig till stadsbor som inte vill ha en vanlig hjälm. Som engångsprodukt funkar Hövding inte så jättebra inom exempelvis skidåkning, hockey eller inom industrin.

Men vad säger du om Mips amerikanska konkurrent Bontrager? 

– De har bara ett varumärke, men inte hela marknaden. Deras lösning är dyrare och hjälmarna är högt prissatta. Dessutom väger de mer, vilket ambitiösa cyklister inte är så intresserade av. Även om de skulle vara en tuffare konkurrent än vad vi bedömer så kan det vara bra, eftersom de (Mips och Bontrager) skulle kunna driva marknaden framåt tillsammans.

Från det ena innehavet till det andra, Academedia då?

– Det är en aktie som börsen verkligen inte prissätter efter bolagets kvalitet och bredd. De har vuxit starkt under de senaste fem åren, men lönsamheten har inte riktigt följt med. Det beror dels på problemen med Arbetsförmedlingen, där man hade en tidigare lönsam affär men som under fjolåret gick med förlust, och dels på hög inflation inom lärarlöner, en kostnad som tar lite tid innan man får kompensation för. Academedia har en starkt växande förskoleverksamhet, inte minst i Tyskland där det finns ett enormt stort behov av förskoleplatser. Detta eftersom det blir ett allt större fokus i Tyskland på att både män och kvinnor ska kunna arbeta. Academedia fyller upp förskolorna väldigt snabbt och exporterar vår nordiska modell, vilken har bra renommé hos tyskarna. Förutom i Tyskland kommer man att växa även i Sverige, där det behövs fler skolor och förskolor framöver. Academedia har en bra ledning och långsiktig ägare i Mellby Gård. Aktien är väldigt lågt värderad, med ett p/e tal runt 10, trots att bolaget är diversifierat och inte konjunkturkänsligt.  Det är en intressant aktie och vi bedömer det som ett tillväxtbolag som marknaden inte riktigt tycks förstå. 

Den stora skillnaden mot Engelska skolan? 

– Engelska skolan är framförallt inriktat mot grundskola medan Academedia är mer diversifierat, med förskola, gymnasium samt vuxenutbildning, och dessutom växande på flera marknader.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.