Företagsaffärerna tog fart igen i tredje kvartalet

Företagsaffärerna tog rejäl fart i tredje kvartalet och uppgick på global basis till över en biljon dollar. Det visar data från Refinitiv, skriver Reuters.
Detta är en stark siffra sett till att storleken på företagsaffärerna för samtliga nio månader av 2020 uppgår till 2,2 biljoner dollar. Men faktum är att trots den starka utvecklingen i tredje kvartalet är företagsaffärerna för de första nio månaderna av 2020 ned 21 procent från fjolåret.

Bara i USA har det gjorts transaktioner för 800 miljarder dollar hittills i år, vilket motsvarar en nedgång på 43 procent från fjolåret.

Uppsvinget i tredje kvartalet beror på att chefer återigen ser ljusare på läget efter att coronapandemin lagt sorti på uppköpsfesten under första halvåret.

”Vägen ut ur denna kris är genom företagsaffärer och vi har börjat att ha riktigt engagerande samtal med chefer och styrelser om den strategiska positioneringen post-covid. Man har börjat att inse att konsolidering behövs för att skapa starka bolag som kan ta itu med världen så som den ser ut”, säger Alison Harding-Jones, Citigroups chef för företagsaffärer i EMEA.