Förlust för Tradedoubler

Internetannonsförmedlingsbolaget Tradedoubler redovisar ett resultat före skatt på -14 miljoner kronor (8) för det tredje kvartalet 2015.

Rörelseresultatet uppgick till -9 miljoner kronor (13).

Ebitda-resultatet uppgick till -3 miljoner kronor (18).

Bruttomarginalen exklusive förändringsposter var 20,9 procent (21,4). Nedgången förklaras av prispress inom affiliate.

Nettoresultatet uppgick till -17 miljoner kronor (5) och resultatet per aktie efter utspädning blev -0,40 kronor (0,12).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7 miljoner (30). Före förändringar i rörelsekapital var kassaflödet -14,7 miljoner (3,8).

Omsättningen uppgick till 378 miljoner kronor (424). Justerat för valutakursförändringar låg nedgången på 16 procent.

Som tidigare meddelats har Tradedoublers omsättning under 2015 påverkats negativt av förlusten av en stor internationell kund. Under kvartalet var påverkan på intäkter och bruttovinst materiell, skriver bolaget.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.