Förlusten ökar rejält för Tobii

Eyetrackingbolaget Tobii redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade samtidigt kraftigt.
Henrik Eskilsson, vd Tobii.
Henrik Eskilsson, VD Tobii.
Omsättningen sjönk 15,3% till 281,7 miljoner kronor (332,5). Organiskt var det en minskning med 4%.

”I linje med vad som tidigare kommunicerats resulterade leveransstörningar i Tobii Dynavox i att omsättning från andra kvartalet sköts fram till främst tredje kvartalet 2021”, skriver bolaget.

Det beskrivs vidare att orderingången var stark med Tobii Pro tillbaka på ungefär samma nivå som före pandemin och Tobii Dynavox orderingång tillbaka över nivåerna före pandemin.

Tobii Tech erhöll fem design wins under kvartalet.

Rörelseresultatet blev -99,5 miljoner kronor (-45,4).

Resultatet före skatt var -113,1 miljoner kronor (-70,7).

Resultatet efter skatt blev -114,1 miljoner kronor (-70,7).

Resultat per aktie hamnade på -1,14 kronor (-0,75).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -13,0 miljoner kronor (70,1).

”Vårt resultat påverkades kraftigt av leveransstörningar och fortsatt påverkan från pandemin. Affärsaktiviteten utvecklades dock positivt inom alla affärsområden, vilket visade sig i en god orderingång. Vi ser nu fram emot ett starkt andra halvår 2021, vilket vi inledde medoffentliggörandet av vårt steg in på DMS-marknaden med flera samarbeten och förvärvet av Phasya. Båda investeringarna har en utmärkt strategisk logik och är fantastiska komplement till vår nuvarande portfölj”, kommenterar VD Henrik Eskilsson.

Han konstaterar att ambitionen fortfarande är att nå lönsamhet för helåret, men det har blivit mer utmanande på grund av pandemins fortsatta negativa effekter.

Vidare fortsätter förberedelserna för avknoppningen och noteringen av Tobii Dynavox i slutet av året enligt plan.

Tobii, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 281,7 332,5 -15,3%
Rörelseresultat -99,5 -45,4
Resultat före skatt -113,1 -70,7
Nettoresultat -114,1 -70,7
Resultat per aktie, kronor -1,14 -0,75
Kassaflöde från löpande verksamhet -13,0 70,1
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.