Fortsatt kris för hotellsektorn

Logiintäkterna hos svenska hotell ökar under 2021 jämfört med fjolåret men befinner sig alltjämt långt under motsvarande nivåer 2019.
Hotell krisen
Ett hotell i centrala Stockholm har format ett hjärta genom att tända upp outhyrda rum. Foto: Anders Wiklund / TT
I maj uppgick intäkterna till 670 miljoner kronor, vilket motsvarar en förbättring på hela 92% från samma period i fjol. Samtidigt är utfallet 69% lägre än maj månad 2019, visar data som Stockholms Handelskammare tagit fram via Benchmarking Alliance.

Under maj var beläggningsgraden för hotellen upp till 29% från 16% fjol. Motsvarande siffra 2019 var 71%.

”Det är tydligt att det sker en återhämtning, men det går så oerhört långsamt att det fortsatt är rättvisande att tala om kris. Det är uppenbart att hotellen och stora delar av det ekosystem som besöksnäringen utgör fortsatt kommer behöva olika typer av stödåtgärder eftersom ett normalläge känns långt borta”, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.