H&M under förväntan – behåller utdelningen

Klädjätten H&M redovisar ett lägre resultat än väntat och lämnar utdelningen oförändrad på 9,75 kronor. 

“Även om vi inte nådde upp till målen som vi satte upp i början av 2018 bekräftar de positiva
signalerna att vi gör framsteg inom alla våra strategiska fokusområden: att skapa det bästa
kunderbjudandet; säkerställa ett snabbt, effektivt och flexibelt produktflöde med en stabil och skalbar infrastruktur; samt att addera tillväxt med expansion av butiker och online”, skriver vd Karl-Johan Persson i rapporten. 

Försäljningen, som har rapporterats tidigare, uppgick till 56 429 miljoner (50 407).

Försäljningen online ökade med 24 procent i svenska kronor och 20 procent i lokal valuta. 
Bruttovinsten blev 30 592 miljoner kronor (27 929), med en bruttovinstmarginal på 54,2 procent (55,4). 

Resultatet före skatt var 4 352 miljoner kronor (4 873), analytikerkonsensus 4 953. 

Resultatet efter skatt blev 3 543 miljoner kronor (3 993), analytikerkonsensus 3 807. 

Resultat per aktie hamnade på 2,14 kronor (2,41). 

“Resultatet påverkades negativt av kostnader som uppstod i samband med tidigare genomförda byten till nya logistiksystem, men också av förberedande aktiviteter inför kommande transitioner. Tillsammans med negativa årsbokslutseffekter påverkade dessa kostnader resultatet med cirka 560 miljoner kronor”, skriver bolaget i rapporten. 

Varulagret uppgick till 37 721 miljoner (33 712). Vid utgången av föregående kvartal var nivån 38 719 miljoner. Varulagret utgjorde 31,7 procent (31,6) av balansomslutningen och 17,9 procent (16,9) av omsättningen exklusive moms

H&M föreslår 9,75 kronor i utdelning (9,75). Den genomsnittliga förväntningen på utdelningen var 8,71 kronor, enligt Factset konsensus. Medianförväntningen var 9,75 kronor.

“Styrelsens motivering till utdelningsförslaget är att den underliggande verksamheten uppvisar successiva förbättringar, att investeringarna (capex) minskar under 2019 samt att bolaget har en fortsatt stark finansiell ställning med beaktande av kapitalstrukturmålet”, skriver bolaget i rapporten.

Prisnedsättningarna i relation till omsättningen minskade med 0,6 procentenheter i fjärde
kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal 2017.

Starkare kollektioner och ökad fullprisförsäljning gör att bolaget, för det första kvartalet 2019, räknar med cirka 1 procentenhet lägre prisnedsättningar och en fortsatt förbättring av varulagersituationen jämfört med föregående kvartal. 

För räkenskapsåret 2019 planeras cirka 335 (375) nya butiker att öppnas varav cirka 240 är
H&M-butiker. Cirka 95 av årets butiksöppningar kommer att utgöras av COS, & Other Stories, Monki, Weekday, Arket och Afound. Under 2019 planeras tre fristående H&M Home-butiker att öppna. Av de nya H&M-butikerna som öppnas under 2019 kommer cirka 25 att ha H&M Home shop-in-shops. De allra flesta H&M-butiksöppningarna sker på marknader utanför Europa och USA. 

Totalt sett planeras cirka 160 (146) butiker att stängas inom koncernen. Nettotillskottet av nya butiker blir därmed cirka 175 (229) för helåret 2019.

H&M, Mkr Q4-2017/2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2016/2017
Nettoomsättning 56 429 56 429 0,0% 50 407
Bruttovinst 30 592     27 929
Bruttovinstmarginal 54,2%     55,4%
Rörelseresultat   4 919   4 821
Rörelsemarginal   8,7%   9,6%
Resultat före skatt 4 352 4 953 -12,1% 4 873
Nettoresultat 3 543 3 807 -6,9% 3 993
Resultat per aktie, kronor 2,14     2,41
Utdelning per aktie, kronor 9,75     9,75

Konsensusdata från Factset

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här