Heimstaden ökade nettoresultatet under tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Heimstaden redovisar ökande nettoresultat under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.
Patrik Hall, VD Heimstaden.
Patrik Hall, VD Heimstaden. Foto: Heimstaden
Hyresintäkterna uppgick till 2 305 miljoner kronor (1 680), en ökning med 37,2% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 1 543 miljoner kronor (1 034), en ökning med 49,2% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 6 367 miljoner kronor (3 067).

Resultatet efter skatt blev 5 019 miljoner kronor (2 363), en ökning med 112,4% mot föregående år.

”Under kvartalet som karakteriseras av betydande nyförvärv, fortsätter våra långsiktiga partners i Heimstaden Bostad att visa sitt starka engagemang och vi är väl positionerade för att leverera vår långsiktiga strategi”, kommenterar VD Patrik Hall.

Och investeringar kommer att fortsätta.

”Under fjärde kvartalet kommer Heimstaden och Alecta, KPA Pension (Folksam
Group) och Pensionsmyndigheten att investera mer än 24,8 miljarder kronor i Heimstaden Bostad för att stödja fortsatt tillväxt och finansiell styrka”.

Heimstaden, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Hyresintäkter 2 305 1 680 37,2%
Driftöverskott 1 543 1 034 49,2%
Resultat före skatt 6 367 3 067 107,6%
Nettoresultat 5 019 2 363 112,4%