Hexpol överraskar positivt med utdelningen

Polymerbolaget Hexpols justerade rörelseresultat i fjärde kvartalet 2021 kom in lägre än analytikernas förväntningar. Utdelningen överraskade positivt.
Hexpol
Foto: Johan Nilsson/TT

Nettoomsättningen steg 20,1 procent till 4 085 miljoner kronor (3 402). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 052 miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 12 procent.

Rörelseresultatet blev 537 miljoner kronor (622). Rörelsemarginalen var 13,1 procent (18,3).

Justerat rörelseresultat uppgick till 628 miljoner kronor (622), vilket är 3,8 procent lägre än väntade 653 miljoner kronor, med en justerad rörelsemarginal på 15,4 procent (18,3).

Jämförelsestörande poster, före skatt, uppgick till -91 miljoner kronor (0), främst relaterat till
försäkringsuppgörelsen efter branden i en av bolagets fabriker i USA tidigare i år men inkluderar även en planerad omstrukturering av produktionen i England.

Resultatet före skatt var 523 miljoner kronor (592).

Resultatet efter skatt blev 446 miljoner kronor (456). Resultat per aktie hamnade på 1,29 kronor (1,32).

I utdelning föreslås 6,00 kronor per aktie (2,30). Väntat var 2,75 kronor. Det fördelas på en ordinarie utdelning på 3,00 kronor och en extra utdelning på 3,00 kronor.

– Vi hade en stark försäljningstillväxt om 20 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, drivet av bra försäljning på alla marknader och produktområden. Detta trots många störningar under kvartalet i form av produktionsstopp hos fordonskunder, globala transportproblem och råvarubrist, kommenterar Georg Brunstam, vd och Koncernchef i bokslutet.

– Trots utmaningarna upplever vi återigen att vårt starka kundfokus kombinerat med vår möjlighet att erbjuda snabb och säker leverans till kunderna uppskattas när osäkerheten är så stor i omvärlden. Vår stora geografiska täckning med tillverkning nära våra kunder är en tydlig konkurrensfördel. 2021 som helhet var ett mycket bra år för Hexpol-koncernen med rekordförsäljning och rekordresultat, vårt bästa år hittills, fortsätter Georg Brunstam.

 

Hexpol, Mkr Q4-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2020 Förändring
Nettoomsättning 4 085 4 052 0,8% 3 402 20,1%
Rörelseresultat 537 622 -13,7%
Rörelsemarginal 13,1% 18,3%
Rörelseresultat, justerat 628 653 -3,8% 622 1,0%
Rörelsemarginal, justerad 15,4% 16,1% 18,3%
Resultat före skatt 523 592 -11,7%
Nettoresultat 446 456 -2,2%
Resultat per aktie, kronor 1,29 1,32 -2,3%
Utdelning per aktie, kronor 6,00 2,75 118,2% 2,30 160,9%

Konsensusdata från Factset

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.