Husqvarna återinför utdelningen

Skogs- och trädgårdsproduktföretaget Husqvarna ger en uppdatering avseende försäljningen och föreslår en återinförd utdelning. Det framgår av ett pressmeddelande.
Husqvarna
Husqvarna Group har ökat nettoomsättningen med 21 procent för de första två månaderna av det tredje kvartalet 2020, jämfört med motsvarande period föregående år och justerat för valutakursförändringar. Den starka utvecklingen har drivits av en förlängd trädgårdssäsong som avtog i slutet av augusti. Tillväxten har stärkts av stanna hemma-trenden kopplad till covid-19 och positiva väderförhållanden. Produktmixen har varit gynnsam, både i Husqvarna och Gardena divisionerna med särskilt stark tillväxt i kategorier som robotgräsklippare och bevattningslösningar.

Styrelsen beslutade den 28 april att dra tillbaka utdelningsförslaget för räkenskapsåret 2019 mot bakgrund av den osäkerhet covid-19 orsakade. I tillägg uppgavs det att situationen kontinuerligt kommer att utvärderas. Styrelsen har nu utvärderat företagets finansiella utveckling och ställning liksom generella marknadsförhållanden och bedömer att ett återinförande av utdelningen är lämpligt.

Styrelsen har därför beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 23 oktober för att besluta om att en utdelning om 2,25 kronor per aktie skall utbetalas för räkenskapsåret 2019. Styrelsen noterar samtidigt att företaget har återbetalat de statliga bidrag som erhållits i Sverige kopplade till covid-19 situationen och att inga bidrag har bokförts i räkenskaperna för 2020.