Indutrade ökar resultatet mer än väntat- återinför utdelningen 

Teknikhandelsbolaget Indutrade redovisar intäkter och nettoresultat som var bättre än väntat i fjärde kvartalet 2020. Bolaget återinför utdelningen.
Indutrades VD Bo Annvik.
.

Nettoomsättningen steg 3,4% till 5 028 miljoner kronor (4 863). För jämförbara enheter var ökningen 3%. Utfallet var 2,9% högre än Factset analytikerkonsensus som låg på 4 888 miljoner kronor.

Ebita-resultatet uppgick till 712 miljoner kronor (631), med en ebita-marginal på 14,2% (13,0).

Rörelseresultatet blev 624 miljoner kronor (546). Rörelsemarginalen var 12,4% (11,2).

Resultatet före skatt var 591 miljoner kronor (509).

Resultatet efter skatt blev 453 miljoner kronor (399), vilket är 10,2% högre än analytikerkonsensus vid 411 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 1,24 kronor (1,10).

Orderingången steg med 7,4% till 5 104 miljoner kronor (4 752). För jämförbara enheter var ökningen 7%.

Styrelsen föreslår en utdelning på 1,80 kronor per aktie, jämfört med väntade 1,74 kronor. Föregående år lämnades ingen utdelning.

Under fjärde kvartalet avslutades större delen av de tillfälliga permitteringar och korttidsarbeten som initierades i början av pandemin. Sedan slutet av mars 2020 har personalstyrkan permanent minskats med cirka 320 personer, motsvarande 4%.

”Den pågående pandemin med nya virusmutationer gör affärsläget fortsatt osäkert. Efterfrågan inom medicinteknik och läkemedel bedöms vara fortsatt hög men med något lägre tillväxttakt. Allteftersom samhällena på sikt öppnar upp och efterfrågan förbättras kommer bolagens marknadsaktiviteter och kostnader gradvis att öka”, kommenterar VD Bo Annvik i bokslutskommunikén.

”Inflödet av intressanta företag är bra och vi ser de framtida förvärvsmöjligheterna som goda. Osäkerheten i marknaden gör att vi fortsatt förlänger förvärvsdiskussionernanågot, för att försäkra oss om att rätt förutsättningar finns för lönsam tillväxt hos potentiella förvärvsbolag”, kommenterar Bo Annvik förvärvsmöjligheterna.

 

Indutrade, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Orderingång 5 104 4 752 7,4%
Nettoomsättning 5 028 4 888 2,9% 4 863 3,4%
EBITA 712 631 12,8%
EBITA-marginal 14,2% 13,0%
Rörelseresultat 624 546 14,3%
Rörelsemarginal 12,4% 11,2%
Resultat före skatt 591 509 16,1%
Nettoresultat 453 411 10,2% 399 13,5%
Resultat per aktie, kronor 1,24 1,10 12,7%
Utdelning per aktie, kronor 1,80 1,74 3,4% 0

Konsensusdata från Factset