Inflationen steg mer än väntat

Inflationstakten enligt KPIF steg mer än väntat i december. Det skriver SCB.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen från samma månad föregående år, steg till 4,1% i december från 3,6% i november. Det skriver SCB. Väntat var, enligt Infronts prognosenkät, en inflationstakt på 4,0%. Riksbankens prognos pekade mot en KPIF-inflation på 2,9% i december. Inflationstakten är den högsta sedan december 1993.

Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson kommenterar att inflationstakten enligt KPIF var högre än vad banken räknat med och väl över Riksbankens prognos, men ändå i linje med konsensus. Han menar att siffrorna inte visar på någon dramatik.

”Den starka ekonomin och höga inflationen stödjer vår syn på att Riksbanken kommer att minska sitt obligationsinnehav. Sannolikheten för en räntehöjning har ökat samtidigt som huvudscenariot är att Riksbanken kommer behålla reporäntan på nollan. När allt kommer omkring kommer inflationen troligtvis att vara betydligt lägre senare under året”, skriver han.

Månadsförändringen från november till december var 1,3%. Väntat var en förändring på 1,2%. Under motsvarande period föregående år var förändringen från november till december 0,7%.

Främst bidrog de stigande elpriserna, enligt SCB. Elpriserna steg 21,2% i december jämfört med november. Priserna på livsmedel och kläder steg också, medan priserna på drivmedel sjönk.

”Elpriserna ökade i december. Det var den högsta månadsförändringen för priserna på el som uppmätts under 2000-talet”, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi sjönk från 1,9% i november till 1,7% i december.