Intrums rörelseresultat lägre än väntat

Kredithanteringsbolaget Intrum redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet var lägre än väntat. Utdelningen föreslås att höjas.
Omsättningen steg 9,6% till 5 109 miljoner kronor (4 663). Den justerade omsättningen blev 4 359 miljoner kronor (4 662).

Rörelseresultatet blev 1 200 miljoner kronor (-2 137), väntat rörelseresultat enligt konsensus sammanställt av bolaget var 1 383.

Justerat rörelseresultat utföll på 1 611 miljoner kronor (1 821).

Resultatet efter skatt blev 576 miljoner kronor (-2 482), analytikerkonsensus 715.

I utdelning föreslås 12,00 kronor (11,0), väntat 11,60.

Intrum, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 5 109 4 663 9,6%
Rörelseresultat 1 200 1 383 -13,2% -2 137
Rörelseresultat, justerat 1 611 1 821 -11,5%
Nettoresultat 576 715 -19,4% -2 482
Utdelning per aktie, kronor 12,00 11,60 3,4% 11,0 9,1%

Konsensusdata från bolaget