Invajo gör nyemission inför First North-notering

Eventhanteringsföretaget Invajo avser notera sin aktie på Nasdaq First North och gör inför det en nyemission på 22 miljoner kronor.

Priset i emissionen har sänkts från planerade 11:50 kronor per aktie till 9 kronor per aktie för att ta hänsyn till en något turbulentare aktiemarknad, noterar Nyemissioner.se.

Invajo utvecklar, distribuerar och säljer ett mjukvaruverktyg för hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitalt event, webinar eller en fysisk sammankomst.

“Tjänsten används av företag av alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner”, skriver Invajo som har sin hemvist i Sverige.

Kunder och användare finns dock även i andra länder såsom Norge, England, Tyskland, Belgien, Japan och Bulgarien, uppger bolaget.

Företag och organisationer betalar ett årsabonnemang för nyttjande av tjänsten. Bolaget är på gång med en kostnadsfri version med lägre funktionalitet med fokus på privatpersoner.

Invajos intäkter uppgick under 2019 till 7,9 miljoner kronor, varav 5,3 miljoner var nettoomsättning och 2,5 miljoner kronor var aktiverat arbete för egen räkning.

Av balansräkningens tillgångar på 24,4 miljoner kronor vid årsskiftet utgjordes 21,6 miljoner av balanserade utgifter.

Fjolårets kostnader uppgick till 10,7 miljoner kronor och nettoresultatet var -3,8 miljoner kronor.

Bolaget förefaller inte oroa sig särskilt mycket över coronakrisen som har slagit hårt mot mänskliga sammankomster.

“Invajo ser även, om än initialt drivet av beslut relaterade till corona-viruset, en väsentligt ökad användning av digitala tjänster kring hantering av deltagare för digitala event, möten och sammankomster”, skriver vd Fredrik Berglund i memorandumet.

Där konstaterar bolaget samtidigt att Invajos verksamhet är beroende av att event arrangeras och att det finns en efterfrågan på tjänster för eventhantering.

“Vid fall av epidemier, pandemier, terroristattentat eller andra händelser som påverkar folks vilja att resa och församlas kan förekomsten av inställda event öka på grund av den osäkerhet som sådana händelser kan medföra. En minskad efterfrågan på event i de områden Invajo har en stor kundbas skulle leda till en minskad efterfrågan på bolagets eventhanteringstjänster”, skriver Invajo i riskavsnittet.

Största ägare är Felix Granander med 40 procent av kapitalet, följt av Angelizer Holding (Fredrik Berglund) med 24 procent och Kallskär med 13 procent.

Teckningstiden i nyemissionen på 22 miljoner kronor pågår från den 14 till den 28 april. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser på 73 procent av erbjudandet.

Teckningskursen på 9 kronor per unit värderar bolagets aktiekapital till 35,2 miljoner kronor före kapitaltillskottet, eller strax därunder med tanke på den teckningsoption som ingår i varje unit.

Teckningsoptionerna kan tillföra bolaget ytterligare kapital sommaren 2021.

Preliminär första handelsdag för Invajos aktie på Nasdaq First North är den 14 maj 2020.

Eminova Partners är finansiell rådgivare åt Invajo.

Affärsvärldens IPO-guide granskar Invajo Technologies notering och den preliminära granskningen är nu klar. Läs mer här.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.