”IPO-guiden gör att folk förstår”

Med IPO-guiden får investerarna en genomlysning som folk enkelt kan förstå, säger Anders Eriksson, marknadsplatschef på Spotlight, som är medsponsor till IPO-guiden.
Anders Eriksson, marknadsplatschef och Peter Gönczi, VD på Spotlight. Foto: Tobias Ohls

Spotlight vinner IPO-klassen ”Bästa lista 2020” inom kvalitet, mikrobolag. Ni har också varit medsponsor till IPO-guiden sedan starten 2017. Hur bidrar IPO-guiden till att skapa kvalitet?

”Det är ett väldigt bra komplement till den granskning vi själva gör av bolagen. IPO-guiden gör det både enklare och tryggare för alla inblandade. Vi rekommenderar bolagen att följa Affärsvärldens granskning, tar man höjd för flaggorna i IPO blir det oftast bra kvalitet i noteringen.”

På vilket sätt kan investerarna ha nytta av IPO-guiden?

”Det är viktigt att alla investerare ska känna sig trygga. Med IPO-guiden får investerarna en genomlysning som folk enkelt kan förstå. För bolagen innebär det en ökad synlighet, det är många mindre bolag som det inte skrivs särskilt mycket om.”

I en internationell jämförelse har Sverige väldigt många noterade småbolag. Varför är det så?

”Det finns en lång tradition av att allmänheten sparar i noterade bolag, det har både pensionssystemet och sådant som Allemansfonder bidragit till. Med en stor bas lockas också fler till aktiemarknaden. Det handlar också om att investerare känner förtroende för systemet. Vi har ett välfungerande ekosystem med många bolag och ett stort regelverk för genomlysning, och dessutom många granskande enheter i samhället.”

Ni är sedan september 2020 själva noterade på Spotlight. Vad betyder det?

”Det kanske viktigaste är att vi själva har gjort resan till notering. Det skapar ytterligare insikter i hur processen kan förbättras för andra bolag.”

Ni har nyligen lanserat ett viktigt kundlöfte. Vad innebär det?

”Kundlöftet innebär att det aldrig ska ta längre tid än 60 dagar från att man börjar en noteringsprocess till att företaget är godkänt. Det finns en passus om att vi stannar klockan om bolaget har felaktig information, men annars gäller det.”

Hur är noteringsklimatet just nu och vad ser ni framöver?

”Det är en enorm fart på marknaden nu. Noteringarna dog med coronan förra våren men sedan i höstas är det fullt pådrag. Det är mycket life science, men alla branscher, inklusive fastigheter är egentligen med. Efter en så här lång uppgång finns det givetvis risk för bakslag. Jag tror i så fall att det handlar om ett hack i kurvan, bolagen kommer vara i fortsatt behov av kapital.”

Bästa lista 2020 Kursutveckling Kvalitet
Miljardbolag First North Nasdaq Stockholm
Småbolag First North First North
Mikrobolag First North Spotlight