IPO-guiden hissar en flagga inför Prostatype Genomics notering

Den 27 oktober noteras Prostatype Genomics på First North. Affärsvärldens IPO-guide hissar en flagga inför noteringen.
IPO

Affärsvärlden har inför noteringen den 27 oktober granskat Prostatype Genomics, som har tagit fram ett gentest för att prognosticera prostatacancer, och hittat en flagga för komplext erbjudande.

Prostatype Genomics
Lista First North
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 127 Mkr
Sista teckningsdag 2020-01-01
Första handelsdag 2020-10-27

Vid noteringen sker en emission av units om initialt 37,5 Mkr. Av detta motsvarar cirka 11,6 MSEK kvittning av tidigare erhållet brygglån, cirka 2,3 MSEK kvittning av kompensation för tidigare erhållet brygglån, cirka 4,1 MSEK kvittning av sedan tidigare erhållet konvertibellån samt cirka 0,8 MSEK kvittning av premie för tidigare erhållet konvertibellån. Resterande cirka 18,8 MSEK avser nytt kapital in i Bolaget.

Närmare 60 procent av teckningsförbindelserna i erbjudandet består av tidigare genomförd bryggfinansiering, kvittning av konvertibellån samt ersättning för dessa. Då upplägget är svåröverskådligt och komplext hissas alltså en flagga.

IPO-guiden vill även upplysa om att det genom prospektet framgår att Prostatype Genomics avtal med dess kontraktstillverkare (CMO) är under förlängning. Detta föranleder dock ingen flagga.

Klicka här för att komma till Prostatype Genomics sida på IPO-guiden

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är den 1 oktober och teckningskursen är 9,65 SEK.

ANDRA AKTUELLA NOTERINGAR – LÄS MER PÅ IPO-GUIDENS SIDA

 

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Implantica Inväntar notering First North 2020-09-16 2020-09-21 Läs här
ES Group Teckningstid pågår Spotlight 2020-09-18 2020-09-30 Läs här
LifeClean Teckningstid pågår First North 2020-09-16 2020-10-01 Läs här
GPX Medical Teckningstid pågår First North 2020-09-21 2020-10-02 Läs här
Curasight Teckningstid pågår Spotlight 2020-09-17 2020-10-08 Läs här
BoMill Teckningstid pågår First North 2020-09-24 2020-10-20