Irras minskar rörelseförlusten

Medicinteknikbolaget Irras redovisar minskad rörelseförlust i det andra kvartalet.
Omsättningen för forskningsbolaget steg marginellt till 1,2 miljoner kronor (1,1).

Rörelseresultatet blev -31,2 miljoner kronor (-40,7).

Rörelsekostnaderna drivs fortsatt främst av försäljningskostnader i USA, administrationskostnader till följd av bolagets expansion samt något lägre utvecklingskostnader än samma period föregående år.

Resultatet efter skatt blev -32,5 miljoner kronor (-40,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,55 kronor (-1,55).

Bolagets vd Kleanthis G. Xanthopoulos skriver i en kommentar att under andra kvartalet har man gjort flera framsteg inom den fortsatta kommersialiseringen av IRRAflow och Hummingbird, trots coronarestriktionerna.

”Men jämfört med de omfattande nedstängningarna under andra kvartalet har läget börjat förbättras. I början av tredje kvartalet har vi för första gången sedan nedstängningarna trädde i
kraft kunnat starta nya utvärderingar av IRRAflow på flera amerikanska sjukhus allt eftersom fler sjukhus öppnar upp för nya produkter”, förklarar bolagschefen.

Irras, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 1,2 1,1 9,1%
Rörelseresultat -31,2 -40,7
Nettoresultat -32,5 -40,2
Resultat per aktie, kronor -0,55 -1,55