KI sänker BNP-prognoser

Konjunkturinstitutet bedömer att Sveriges BNP växer med 3,3 procent 2016, med 2,0 procent 2017, med 1,9 procent 2018, med 1,5 procent 2019 och med 2,1 procent 2020. Det framgår av KI:s konjunkturprognos som presenteras i dag.

Prognoserna från i juni var en tillväxt på 3,6 procent 2016, 2,1 procent 2017, 1,8 procent 2018, 1,5 procent 2019 och 1,9 procent 2020.

”BNP-tillväxten i Sverige mattades av under det första halvåret efter en mycket stark utveckling 2015. Mycket tyder på att nedgången var tillfällig och att högkonjunkturen fortsätter”, kommenterar KI.

”Tillväxten drivs främst av ökad konsumtion och investeringar. Nästa år avtar investeringarnas tillväxt vilket innebär att BNP ökar långsammare. Då är det istället hushållens konsumtion och exporten som är de främsta drivkrafterna för tillväxten”, fortsätter KI.

Kalenderkorrigerad BNP bedöms hamna på 3,0 procent 2016 (tidigare prognos 3,4) och på 2,3 procent 2017 (2,3).

Konjunkturinstitutet bedömer att arbetslösheten kommer att uppgå till 6,7 procent 2016 (6,9). Under 2017 och 2018 väntas nivåer på 6,3 procent (6,3) respektive 6,2 procent (6,3). För 2019 väntas en nivå på 6,4 procent (6,4) och för 2020 väntas en arbetslöshet på 6,7 procent (6,6).

KI bedömer att reporäntan kommer att uppgå till -0,50 procent vid utgången av 2016 och till -0,25 procent vid utgången av 2017 (0,00).

KPI-inflationen väntas uppgå till 1,0 procent 2016 (0,9), till 1,4 procent 2017 (1,4), till 2,7 procent 2018 (3,1), till 3,4 procent 2019 (3,5) och till 3,1 procent 2020 (3,1).

Den underliggande inflationen, KPIF, bedöms vara 1,4 procent 2016 (1,4), 1,7 procent 2017 (1,7), 2,0 procent 2018 (2,2), 2,4 procent 2019 (2,5) och 2,2 procent 2020 (2,2).

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.