Kindred ökade resultatet

Bettingbolaget Kindred visade både ökad omsättning och högre ebitda-vinst i det andra kvartalet.


Omsättningen steg 3,9 procent till 235,1 miljoner pund (226,2). Bolaget hade guidat för cirka 235 miljoner.

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 51,7 miljoner pund (30,9), med en justerad ebitda-marginal på 22,0 procent (13,7).

Bolaget hade guidat för ett ebitda-resultat på 48-53 miljoner.

Resultatet före skatt var 31,3 miljoner pund (14,7).

Resultatet efter skatt blev 26,8 miljoner pund (12,5), en ökning med 114,4 procent mot föregående år.

”Under perioden fram till den 19 juli 2020, med en sportboksmarginal som var cirka 20 procent högre än 2019, var det dagliga genomsnittliga spelöverskottet i GBP 40 procent högre (41 procent i fasta växelkurser) och aktiva kunder 21 procent högre än under samma period förra året. I USA ökade det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för perioden 1 till 19 juli 2020 med 32 procent jämfört med det dagliga genomsnittet för det andra kvartalet 2020”, säger Henrik Tjärnström, vd för Kindred Group.

Kindred, MGBP Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 235,1 226,2 3,9%
EBITDA, justerat 51,7 30,9 67,3%
EBITDA-marginal, justerad 22,0% 13,7%
Resultat före skatt 31,3 14,7 112,9%
Nettoresultat 26,8 12,5 114,4%