Konjunkturinstitutet ser tydliga tecken på kraftig uppåtrekyl

Konjunkturinstitutet ser nu tydliga tecken på att konjunkturen kommer visa en kraftig rekyl uppåt under det tredje kvartalet efter det dramatiska fallet i andra kvartalet på grund av coronapandemin.
Det framgår av den senaste prognosen i Konjunkturläget.

Den svenska BNP-tillväxten, marknadspris, väntas i år landa på -3,4 procent. Det kan jämföras med bedömningen -4,8 procent från mitten av augusti. Nästa år ses en tillväxt på 3,6 procent (höjt från 3,4).

På arbetsmarknaden dröjer vändningen ännu ett tag, spår Konjunkturinstitutet. Deras prognos för i år ligger på en arbetslöshet på 8,7 procent och 9,1 procent nästa år. I augusti var dessa prognoser 8,5 respektive 9,5 procent.

”Det stora antalet korttidspermitterade arbetstagare gör att företagens behov att nyanställa är litet trots att produktionen ökar. Arbetslösheten fortsätter därför att växa och toppar på nära 10 procent det fjärde kvartalet i år. Den ekonomiska politiken fortsätter att ge stöd åt återhämtningen nästa år, men det dröjer till 2023 innan lågkonjunkturen är över”, skriver Konjunkturinstitutet.

2019 2020 2021 2022 2023 2024
BNP till marknadspris 1,3 –3,4 3,6 3,3 1,9 1,7
BNP, kalenderkorrigerad 1,3 –3,6 3,5 3,3 2,2 1,8
BNP i världen 2,9 –4,3 5,2 3,8 3,6 3,4
Arbetslöshet 6,8 8,7 9,1 7,9 7,2 7,1
KPI 1,8 0,6 1,3 1,5 2,0 2,3
KPIF 1,7 0,6 1,3 1,5 1,9 2,0
Reporänta –0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25
Offentligt finansiellt sparande 0,4 –3,6 –2,6 –1,0 –0,1 0,3
Strukturellt sparande 0,3 –1,8 –1,1 –0,5 0,0 0,3
Maastrichtskuld 35,2 39,9 40,0 40,1 39,7 39,0