Kraftig resultatökning för NCAB Group

Mönsterkortbolaget NCAB Group redovisar kraftigt ökande omsättning och resultat under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.
NCAB
På bilden syns produkter från Zaptec. Detta är en typisk kund för NCAB som tillverkar en produkt med högt värde i relativt små serier med mycket höga kvalitetskrav.
Orderingången landade på 1 057,8 miljoner kronor (486,2), en ökning med 117,6 % mot föregående år. I dollar var ökningen 152 %. För jämförbara enheter var ökningen 98 % och mätt i dollar ökade orderingången med 129 %.

Omsättningen steg 31,3 % till 762,2 miljoner kronor (580,6), vilket var en ökning med 52 % i dollar. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 15 % och mätt i dollar med 33 %.

Ebita-resultat blev 103,8 miljoner kronor (50,6), med en ebita-marginal på 13,6 % (8,7).

Rörelseresultatet blev 99,7 miljoner kronor (48,1), med en rörelsemarginal på 13,1 % (8,3).

Resultatet efter skatt blev 77,9 miljoner kronor (20,4), en ökning med 281,9 % mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 4,16 kronor (1,12), vilket innebär en ökning med 271,4 % mot föregående år.

”Beteendet vi såg i första kvartalet att orderläggningen tidigarelagts på grund av osäkerheten i marknaden både vad gäller komponentbrist och prishöjningar har fortsatt under andra kvartalet. Är det ett nytt normalläge? Det är ännu svårt att sia om. Det är dock glädjande att vid sidan om detta se en stark underliggande tillväxt och att samtliga segment och alla nya förvärv levererar både vad gäller order, intäkter och resultat. I kvartalets orderingång finns också en prishöjningseffekt från våra leverantörer som vi fört vidare till våra kunder”, kommenterar vd Peter Kruk.

Han konstaterar vidare att man ser ökad aktivitet både från befintliga och nya kunder med nya projekt, vilket tyder på att bolaget tar marknadsandelar.

NCAB Group, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Orderingång 1 057,8 486,2 117,6%
Nettoomsättning 762,2 580,6 31,3%
EBITA 103,8 50,6 105,1%
EBITA-marginal 13,6% 8,7%
Rörelseresultat 99,7 48,1 107,3%
Rörelsemarginal 13,1% 8,3%
Nettoresultat 77,9 20,4 281,9%
Resultat per aktie, kronor 4,16 1,12 271,4%