Kursförlorare med mer fallhöjd

ANALYS Verkstadsbolaget Munters comeback på börsen har varit en flopp. Affärsvärlden tror det blir värre innan det blir bättre.

SÄLJ När Munters åternoterades på Stockholmsbörsen i maj 2017, och Affärsvärlden rekommenderade att avstå i nr 20/2017, målades det upp ljusa utsikter för affärsområdet Datacenter. Omsättningen som då låg kring 800 miljoner kronor skulle dubblas och affärsområdet var en starkt bidragande orsak till att bolagets ambitiösa tillväxtmål på 7–10 procents organisk tillväxt uppnåddes.

Utvecklingen sedan dess har inte levt upp till förväntningarna. Affären präglas av stora projekt vilket gör att orderingången mellan kvartalen är slagig. På rullande tolv månaders basis är den dock lägre nu än den var i det första kvartalet 2017. Dessutom har affärsområdet börjat förlora pengar. Före noteringen låg den justerade ebita-marginalen runt 8–9 procent. Sedan noteringen har den varit tydligt negativ. Under det fjärde kvartalet kollapsade den till –50 procent.

Huvudägaren Nordic Capital, som köpte ut Munters från börsen 2010 efter en budstrid med Alfa Laval, bestämde sig för att agera med kraft. I december valdes Magnus Lindquist, mest känd som finanschef på Autoliv 2001–2008, till ny ordförande på en extrastämma. Hans första åtgärd blev att samma dag entlediga vd Johan Peter Leesi och att anställa Johan Ek som interims-vd.

Johan Ek har tidigare städat för Nordic Capitals räkning i Safe Road, Sunrise Medical och numera börsnoterade Handicare. Kursutvecklingen i Handicare har inte varit lysande sedan bolaget noterades i oktober 2017, men resultatet har åtminstone varit positivt på rörelsenivå de senaste två åren.

När rapporten för det fjärde kvartalet så presenterades och Ek lade fram sitt åtgärdspaket för att vända Munters tryckte han mycket på sin stora erfarenhet liknande uppdrag. Planen som även innehöll sänkta finansiella mål kan närmast liknas vid ett alexanderhugg. Datacenters verksamhet i Europa, som omsätter ungefär 600 miljoner kronor, ska i stort sett läggas ner och fabriken i Belgien ska stängas.

De fyra affärsområdena ska bli två när Datacenter och Mist Control viks in i det största affärsområdet Air Treatment. Denna nya struktur kommer att ”öka transparensen”, säger bolaget nästan orwellskt. För en utomstående ser det snarast ut som att Datacenter ska gömmas och helst glömmas.

Det ryms också sådant som det är förvånande att Munters inte redan fokuserar på. Som att försöka minska kostnaderna för sålda varor genom ”effektivare inköp”, eller att fokusera tillväxtansträngningarna till områden där bolaget ser en ”solid och långsiktigt stark efterfrågan”.

Tanken är att planen ska leda till kostnadsbesparingar på 160 miljoner kronor utöver fabriksnedläggningen som väntas bidra med ytterligare 50 miljoner. 105 miljoner väntas realiseras under 2019 och hela beloppet från och med 2020.

Engångskostnaderna för att genomföra den uppgår till 350 miljoner, vilket kommer att bidra till att Munters redan för höga skuldsättning ökar ytterligare. Bolaget säger sig dock ha fått dispens för det från sina långivande banker, men det är sannolikt ur det perspektivet som bolagets översyn av de ”strategiska alternativen” för Datacenter och Mist Control ska ses.

Aktien handlas nu vid ev/ebit 15,5 på Affärsvärldens prognos för 2019, justerat för engångskostnader. För den friska kärnan som finns i Munters är det ett överkomligt pris, särskilt som det finns utrymme för att förbättra marginalen.

För ett bolag i det läge som Munters befinner sig i, där det vankas stora och hastigt uttänkta kostnadsnedskärningar, och där det ska balanseras på en knivsegg för att undvika nyemission, är det dock alldeles för dyrt. Sälj och köp tillbaka under 25 kronor.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.