Lägre kreditförluster än väntat för Handelsbanken

Handelsbanken överraskade med ett högre rörelseresultat än väntat medan intäkterna inte nådde upp till konsensus. Låga kreditförluster sticker ut.
Handelsbankens VD Carina Åkerström.

Handelsbanken redovisar intäkter som var lägre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat. Kreditförluster klart lägre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 10 625 miljoner kronor (11 284), vilket var sämre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 11 083 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 7 622 miljoner kronor (8 064), väntat 8 126 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 2 530 miljoner kronor (2 695), väntat var 2 544 miljoner kronor.

Tradingnettot uppgick till 409 miljoner kronor (355).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 5 151 miljoner kronor (5 780), väntat var 5 615 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 97 miljoner kronor (435), väntat -1 081.

Rörelseresultatet blev 5 054 miljoner kronor (5 350), väntat var 4 526 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 3 959 miljoner kronor (4 217), väntat var 3 416 miljoner kronor.

Resultatet per aktie blev 2,00 kronor (2,14).

Handelsbanken, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019
Intäkter 10 625 11 083 -4,1% 11 284
Räntenetto 7 622 8 126 -6,2% 8 064
Provisionsnetto 2 530 2 544 -0,6% 2 695
Tradingnetto 409 355
Rörelseresultat före kreditförluster 5 151 5 615 -8,3% 5 780
Kreditförluster -97 -1 081 -435
Rörelseresultat 5 054 4 526 11,7% 5 350
Nettoresultat 3 959 3 416 15,9% 4 217
Resultat per aktie, kronor 2,00 2,14

Konsensusdata från Factset